Melanomföreningen

Nyheter

Nytt centrum för cancerrehabilitering i Stockholm

13 mars 2016

Ett nytt centrum för cancerrehabilitering öppnas på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Syftet är att ge cancerpatienter med speciella behov från hela regionen tillgång till specialiserad cancerrehabilitering. Även andra vårdenheter kommer som idag att delta i arbetet med rehabilitering av cancerpatienter med t.ex. lymfödem och neurologiska problem. Centrumet kommer att ha fokus på både vård och forskning och ska […]

Läs mer

Ny broschyr om komplementär- och alternativmedicin

13 mars 2016

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet. Länk till broschyren: rcc_kam_broschyr_v1_tryck160115 Du kan också läsa mer på RCCs hemsida: http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/ny-broschyr/

Läs mer