Om oss

Melanomföreningen är en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.

Vi som startade Melanomföreningen hade själva länge efterlyst en mötesplats där melanompatienter skulle kunna träffas och utbyta tankar. Idag är föreningen ett faktum och den har fått ett stort gensvar – inte minst har våra läkare hjälpt oss att sprida budskapet. Med våra erfarenheter tror vi oss nu kunna hjälpa och stödja andra som fått diagnosen malignt melanom och som känner sig oroliga och osäkra.

Melanomföreningens uppgift är att tillvarata melanompatienters intressen genom att:

Styrelse 2024

Ordförande:

Vice ordförande:

Kassör:

Ledamöter:

Suppleanter:

Revisorer:

Revisorsuppleant:

Valberedning:

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?

Skicka ett mail till info@melanomforeningen.se så svarar vi dig så snart vi kan! Vi finns även på Facebook och på Instagram.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort tack till alla som har hjälpt oss!

Projektsamarbeten: Cancerfonden

Logga: Anita Dolmark

Webbsida: Fredrik Hjort

Foton: Bengt Allebrink, Karolinska sjukhuset

Fakta till webbsida, föreläsningar, informationsmaterial: Johan Hansson, Jan Lapins, Eva Månsson Brahme, Johan Falkenius, Peter Gillgren, Christian Ingvar, Yvonne Brandberg, Marcus Schmitt-Egenolf, Ylva Rodvall, Mia Bergemar, Nils Wilking