Ny broschyr om komplementär- och alternativmedicin

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet.
Länk till broschyren:
rcc_kam_broschyr_v1_tryck160115
Du kan också läsa mer på RCCs hemsida:
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/ny-broschyr/