Drabbad av malignt melanom

Kontakt med vården

När du kommer till en läkare med ett misstänkt födelsemärke tittar läkaren på det och gör en bedömning. Vid minsta misstanke om malignt melanom opereras hudförändringen bort och undersöks i mikroskop där man kan se om förändringen är godartad eller av cancertyp. På specialistkliniker tittar läkaren på hudförändringen med ett hudmikroskop för att få en mer detaljerad bild.

Om förändringen visar sig vara ett malignt melanom känner läkaren efter på hals, armhålor och ljumskar för att avgöra om cancern har spridit sig till t ex till lymfkörtlarna. När ett malignt melanom har tagits bort behövs ofta en ytterligare operation för att säkerställa att melanomet har tagits bort med tillräcklig marginal. Marginalen är oftast 1-2 cm (beroende på tumörens tjocklek) i frisk vävnad.

Om man har ett tjockare melanom görs också en undersökning av portvaktskörteln – lymfkörteln genom en så kallad sentinel node undersökning. Läs om hur en sådan går till här.

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked är omtumlande och det kan vara bra att ha med sig någon, t ex en anhörig eller vän, till läkarbesöken. Det kan vara svårt att ta till sig ny information själv och samtidigt bearbeta alla känslor som dyker upp. Tveka aldrig att ställa de frågor du vill ha svar på och om det behövs – ställ dem flera gånger. Ta gärna med ett block med frågor och skriv ned svaren. Här är förslag på frågor du kan ställa:

På de flesta sjukhus kan du få psykosocialt stöd av kurator och kontaktsjuksköterska. Ett råd är att ta den hjälp som erbjuds. Om det visar sig att du har spridd melanomsjukdom sköts behandlingen i samarbete med en onkologisk klinik som är inriktad på behandling av cancersjukdomar.

Second opinion

Du har alltid möjlighet att begära en ”second opinion” – att låta en specialistläkare vid en annan klinik, eller ett annat sjukhus göra en ny medicinsk bedömning. Syftet med detta är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som är bäst för just dig. Ditt landsting är skyldig att bekosta denna bedömning oavsett om det innebär en resa till ett annat landsting.

Behandlingar utomlands

Om du funderar på att söka vård i ett annat EU-land finns det bra information att läsa här.

Lika vård överallt?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska din läkare informera om de olika behandlingsalternativ som finns i ditt enskilda fall. Du har rätt att själv välja den behandling du vill ha, även om den inte finns att tillgå vid det sjukhus som ligger närmast.

Sidans innehåll är granskad av: Johan Hansson, Docent, överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset