Risker med solning och UV-strålning

Efter en lång och mörk vinter längtar de flesta efter sol och värme. Glädjande nog börjar riskerna med solning bli uppenbara för allt fler. Trots det är malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, den cancertyp som ökar allra snabbast i Sverige. I södra delen av landet har fallen tredubblats under 2000-talet och ökningen fortsätter. Därför är det viktigt att känna till hur man bör skydda sig mot UV-ljus, för det finns ingen säker solning. Överdriven soldyrkan är farlig.

Malignt melanom och UV-strålning

De allra flesta fallen av hudmelanom orsakas av att solens UV-strålar skadar cellernas arvsmassa. Hudens pigmentproducerande celler, melanocyter, förändras då genom mutationer, så att cancerceller bildas och växer till en hudtumör.

Upptäcks melanomet i ett tidigt skede, kan det ofta tas bort helt genom en mindre operation, annars kan cancerceller sprida sig via lymf- eller blodbanorna och bilda nya tumörer, så kallade metastaser, runt om i kroppen. Sjukdomen är då svårbehandlad och dödligheten hög. Nya biologiska läkemedel har ökat överlevnadstiden för dem som drabbats av spridd melanomsjukdom, men tyvärr kan inte alla dra nytta av dessa och fortfarande dör ca hälften av dessa patienter.

Det finns flera olika sorters malignt melanom, men absolut vanligast är den sorten som uppstår i huden på grund av solskador.

Risker med att vistas i solen

Att utsätta sig för UV-strålning genom att sola, eller bara vara ute mitt på dagen sommartid, innebär alltid risk för att utveckla malignt melanom.

Risken för hudcancer är särskilt stor:

Hur kan man minimera risken att skadas av solens UV-ljus?

Barn och sol

Solarier

Forskningen har visat att solning i solarier kan leda till diagnosen malignt melanom. I Sverige är solarier fortfarande är tillåtna för alla över 18 år. Melanomföreningen arbetar aktivt med solariefrågan. Helst vill vi se ett förbud mot kosmetiska solarier, men detta måste beslutas på EU-nivå. Vi strävar nu efter förbud mot att använda friskvårdsbidraget till solariesolning, bland annat genom en skrivelse till Sveriges Riksdag. Se Melanomföreningens Anders Ekblom i ett inslag i TV4-nyheterna från februari 2024.

Det är betydligt mera skadligt att sola i solarium än utomhus, då solarier ger större dos av både UVA- och UVB-strålning.

En vanlig missuppfattning är att solariesolbränna skyddar mot brännskador inför en solsemester under vintern. Något sådant skydd får man inte, tvärtom ökar man risken för cancer.

Ett enda besök på ett solarium uppskattas bidra till en 20-procentig riskökning att drabbas av malignt melanom senare i livet. Risken att drabbas av malignt melanom ökar med 74% hos dem som solat i solarier jämfört med dem som aldrig gjort det.

UV-index

UV-index är ett mått på intensiteten hos den skadliga UV-strålningen. Den mäts enligt en global standard upprättad av Världshälsoorganisationen (WHO). En solig sommardag, mitt på dagen är UV-index som allra högst. Då är risken stor för brännskador. När UV-index är tre eller högre bör man tänka på att skydda sig. I Sverige varierar UV-index mellan 0 och 8, lägst i december och högst i juli. I bergstrakter nära ekvatorn kan UV-index nå upp till över 20 och exempelvis är UV-index i Thailand 12 under december.

Mobiltelefonernas väderappar brukar visa aktuellt UV-index så att man enkelt kan se när man behöver skydda sig. När UV-index är under tre kan man med gott samvete vistas i solen utan att vara rädd för skador. Så njut av solen, men gör det med kunskap och ansvar så att vi kan bryta den oroväckande trenden av ständigt ökande antal hudcancerfall!

Användbara länkar:

https://www.1177.se/skane/liv–halsa/sol-och-varme/sa-skyddar-du-dig-mot-solen/

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/solvanor/sunda-solvanor/

Beräkna Min Soltid – Strålsäkerhetsmyndigheten

Text: Ingrid M. Radling. Senast uppdaterad 2024-04-18.