Malignt melanom

Varje år får ca 5000 personer malignt melanom i Sverige. Det är en av de cancerformer som har ökat snabbast i landet de senaste årtiondena. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning, men sällan barn. Sjukdomen utvecklas ofta i huden, men kan också drabba slemhinnor och ögon.

Malignt melanom förknippas ofta med ett oregelbundet födelsemärken någonstans på kroppen som växer och kliar.
Men det finns många olika typer av malignt melanom

Melanom kan även uppstå i ögon och i slemhinnor.

Har du fått diagnosen malignt melanom så har du drabbats av en sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men malignt melanom är också en cancersjukdom som i de allra flesta fall kan stoppas – under förutsättning att den upptäcks i tid. Melanompatienter som tidigt kommer under läkarbehandling blir i cirka 95 procent av fallen helt botade. Ta för vana att regelbundet undersöka din hud.

Det vanligaste tecknet på ett malignt melanom är uppkomsten av nya födelsemärken (leverfläckar) eller en märkbar förändring av gamla. Om till exempel ett födelsemärke blir sårigt, börjar växa, klia eller antar en mörkare färg, är det en varningssignal och man bör uppsöka läkare så snart som möjligt.

Har du en hudförändring du undrar över?

Kontakta din vårdcentral direkt! Tidig upptäckt kan rädda liv.