Malignt melanom

Kliniska studier

Innan nya läkemedel blir godkända och får användas, testas de i kliniska studier. I kliniska studier vill man oftast ta reda på om biverkningarna är på en rimlig nivå, vilken dos som är bäst och hur effektivt läkemedlet är mot en viss sjukdom. Om studien visar att läkemedlet är tillräckligt bra, blir det godkänt.

Om man som patient väljer att ingå i en studie av ett nytt läkemedel så finns det både för- och nackdelar. Nackdelarna är att man inte känner till så mycket om läkemedlet om man jämför med gamla beprövade metoder. Fördelen är att det nya läkemedlet kan vara mer effektivt än det gamla. Som patient blir man också omhändertagen och kontrollerad kontinuerligt i större utsträckning än om du inte deltar i studie..

När det gäller spridd melanomsjukdom rekommenderas  patienter ibland att i första hand delta i en klinisk studie enligt det nationella vårdprogrammet för melanom.

Vilka kliniska studier finns för mig?

Clinical trials finns alla kliniska studier som pågår i världen och på Cancercentrum beskrivs studier i Sverige (notera att man här måste skriva in “hud” i diagnosfältet, inte “malignt melanom”). Här kan man söka efter studier på melanom. Ett annat sätt att ta reda på vilka studier som finns är att vända sig till en eller flera olika läkare som är specialiserade på spridd melanomsjukdom på universitetssjukhus.

SCANDIUM-studien för ögonmelanom

Malignt melanom som bildas i ögat sprider sig ofta till levern, och patienter med detta tillstånd har då en dyster prognos med en förväntad överlevnad på 6-12 månader. Någon etablerad behandling som förlänger livet finns ej.

I Sverige har en studie med så kallad leverperfusion genomförts, ingreppet genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs mer om SCANDIUM-studien.