Nytt centrum för cancerrehabilitering i Stockholm

Ett nytt centrum för cancerrehabilitering öppnas på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Syftet är att ge cancerpatienter med speciella behov från hela regionen tillgång till specialiserad cancerrehabilitering. Även andra vårdenheter kommer som idag att delta i arbetet med rehabilitering av cancerpatienter med t.ex. lymfödem och neurologiska problem.

Centrumet kommer att ha fokus på både vård och forskning och ska på sikt ta hand om rehabiliteringsbehov inom alla diagnoser. Inledningsvis prioriteras patienter med cancer i öron-näsa-halsområdet och i buk-bäckenområdet, samt patienter med sena komplikationer av sin cancersjukdom.

Källa:  Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland

Läs mer:

http://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/stor-satsning-pa-rehabilitering-for-cancerpatienter/