Användbara länkar

Information finns att hämta på överallt på webben – både om malignt melanom och allmänt om olika cancersjukdomar. Det kan dock vara svårt att hitta rätt bland all information. Svensk vård och svenska läkare har ingen möjlighet att ha koll på mer än en bråkdel av alla de studier och undersökningar som pågår runt om i världen.

Men någonstans i allt detta finns kanske den behandlingsmetod som kan vara till hjälp just för dig. Vår erfarenhet är att ju mer man som patient engagerar sig i detta, hur jobbigt det än kan vara, desto större är möjligheterna att få en behandling som ger ett bra resultat.

Dra dig aldrig för att fråga din läkare om alternativa behandlingar som du hittar och tycker verkar intressanta. Tänk också på att det har hänt mycket inom behandling av melanom under de senaste åren. Det är därför viktigt att ta till sig den information som är aktuell.

Behöver du som patient eller anhörig prata med någon?

Du kan alltid nå melanomföreningen via mejl: info@melanomforeningen.se eller Messenger m.me/melanomforeningen.

Det finns två slutna Facebook forum för patienter och anhöriga för stöd. För stadie I och II patienter, gå med i Malignt melanom stadie I-II. För stadie III och IV patienter, gå med i Malignt melanom stadie III-IV.

Cancerfondens informations- och stödlinje är bemannad av legitimerad vårdpersonal helgfri måndag till fredag mellan 9 och 16.
Telefon:  020-59 59 59
Mejlinfostodlinjen@cancerfonden.se

Cancerrådgivningen som drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm, Gotland, har också telefon- och mejlrådgivning, samt ett informationscenter i Radiumhemmets entréhall, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna måndag till fredag mellan 8.30-12 och 13-16.
Telefon: 08-123 138 00
Mejlcancerradgivningen@sll.se

Webbplatser vi rekommenderar