Nytt initiativ vill uppmärksamma ojämlik cancervård

Varje år dör cirka 500 personer i Sverige till följd av malignt melanom. Siffran skulle vara betydligt lägre om alla patienter erbjöds lika snabb vård och lika stor tillgång till marknadens mest effektiva läkemedel, men så ser inte verkligheten ut. För att uppmärksamma detta genomför nu Melanomföreningen, med stöd av Cancerfonden, kampanjen #jämlikcancervårdnu. Kampanjen vill uppmärksamma den rådande, ojämlika cancervården och en namninsamling har upprättats i syfte att påverka politikerna till en förändring.

 

Den ojämlika cancervården

I dag är cancervården orättvis eftersom landstingen bestämmer över människors chans till överlevnad. En vårdprocess kan skilja sig enormt från en annan, beroende på vilket landsting den drabbade tillhör. Systemet måste ändras!

Nationella vårdprogram inom cancervården bidrar till en jämlik och god vård för alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status. Programmen bygger på bästa medicinska kunskap från Sveriges främsta experter inom respektive område och ger rekommendationer för utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Men, i dag är programmen endast rådgivande. Landstingen behöver alltså inte agera utifrån dess rekommendationer.

Genom att lagstifta en obligatorisk användning av de nationella vårdprogrammen, skulle landstingen vara tvungna att följa dem. Först då skulle alla drabbade ges tillgång till de absolut bästa behandlingsformerna och cancervården skulle bli jämlik!

Läs mer här!

Hjälp oss att påverka politikerna genom att:

SKRIVA UNDER MELANOMFÖRENINGENS UPPROP

 

Du kan också:

TAGGA DINA INLÄGG PÅ SOCIALA MEDIER MED #jämlikcancervårdnu

DELA VÅRA INLÄGG OCH TAGGA DINA VÄNNER

LADDA NER VÅR POSTER OCH DELA DEN PÅ ALLA SÄTT DU KAN KOMMA PÅ