Den ojämlika cancervården

Hjälp oss att påverka politikerna genom att:SKRIVA UNDER MELANOMFÖRENINGENS UPPROP

 

Du kan också:

TAGGA DINA INLÄGG PÅ SOCIALA MEDIER MED #jämlikcancervårdnu

DELA VÅRA INLÄGG OCH TAGGA DINA VÄNNER

LADDA NER VÅR POSTER OCH DELA DEN PÅ ALLA SÄTT DU KAN KOMMA PÅ

 

Bli stödmedlem för att hjälpa oss växa och fortsätta vårt arbete!

Den ojämlika cancervården

Malignt melanom är den cancer som ökar snabbast. Cirka 4000 personer i Sverige drabbas varje år av denna fruktansvärda sjukdom och cirka 500 mister livet som följd. Lyckligtvis sker en intensiv forskning på behandlingar och nya, effektivare läkemedel tas fram. Mediciner som ger de drabbade en god chans till överlevnad, men alla får dem inte. Visst borde du, dina nära och kära, din chef, frisör eller dina barns fritidsledare få samma möjlighet till vård oavsett bostadsort? Jämlik cancervård är avgörande, för allas rätt att leva!

Idag bestämmer Sveriges 21 olika landsting vilken vård du ska få. Din vårdprocess kan därför kan skilja sig enormt beroende på vilket landsting du tillhör. Beslutsprocessen med läkemedelsbolagen är onödigt komplex och tar ofta lång tid. När beslut om att införa ett läkemedel väl fattas, behöver landstingen inte följa det, eftersom de håller i sin egen budget.Ett landsting kan därmed avvakta införandet av livsavgörande läkemedel för att vänta in till exempel budgetprocessen för nästkommande period. Även mängden redan införda och godkända läkemedel, som används per patient, skiljer sig mellan landstingen.

Några menar att landstingen borde skippas helt, men det skulle innebära en utdragen och krånglig process.

Vi föreslår en annan lösning:
– gör det nationella vårdprogrammet för malignt melanom obligatoriskt!

Nationella vårdprogram inom cancervården bidrar till en jämlik och god vård för alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status. Programmen bygger på bästa medicinska kunskap från Sveriges främsta experter inom området och ger rekommendationer för utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Men, idag är programmet endast rådgivande. Landstingen behöver alltså inte agera utifrån dess rekommendationer.

Genom att lagstifta en obligatorisk användning av det nationella vårdprogrammet för malignt melanom, skulle alla landsting vara tvungna att följa det och alla drabbade skulle erbjudas en rättvis, jämlik vård.

Frågan är högaktuell. Nu planeras förebyggande behandling för malignt melanom, med läkemedel som sätts in innan sjudomen hunnit sprida sig. Läkemedel som betyder större chans till överlevnad och som alla patienter i Sverige måste få, även om det innebär ökade läkemedelskostnader.