Varje år får omkring 3500 personer malignt melanom i Sverige. Det är en av de cancerformer som har ökat snabbast i landet de senaste årtiondena. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning, men sällan barn. Sjukdomen utvecklas ofta i huden, men kan också drabba slemhinnor och ögon.

Har du fått diagnosen malignt melanom så har du drabbats av en sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men malignt melanom är också en cancersjukdom som i de allra flesta fall kan stoppas – under förutsättning att den upptäcks i tid. Patienter som tidigt kommer under läkarbehandling blir i cirka 80 procent av fallen helt botade. Undersök din hud regelbundet!

Det vanligaste tecknet på ett malignt melanom är uppkomsten av nya födelsemärken (leverfläckar) eller en märkbar förändring av gamla. Om till exempel ett födelsemärke blir sårigt, börjar växa, klia eller antar en mörkare färg, är det en varningssignal och man bör uppsöka läkare så snart som möjligt.

Har du en hudförändring du undrar över? Kontakta din vårdcentral direkt!

Behöver du prata med någon?

Både Cancerrådgivningen och Cancerfondens informations- och stödlinje har telefon- och mailrådgivning.

Kontaktuppgifter

A

För asymmetry. Fläckar som är asymmetriska. När form, färg, tjocklek och kant är varierande och ojämn.

B

För border. Fläckar som har en oskarp och varierande gräns mot omgivande hud.

C

För colour. Fläckar som har flera färger, spräckligt och slumpartat fördelade i bruna och svarta nyanser. Kan ha röda inslag.

D

För diameter. Fläckar som är större än fem millimeter i diameter. Jämför med ett A4 pappers hålslag som brukar vara lika stort.

E

För evolution. Fläckar som ändras i färg och storlek. Vissa kan också klia.