Välkommen!

Har du fått diagnosen malignt melanom så har du drabbats av en sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men av de som kommer under läkarvård i tid blir normalt cirka 80 procent friska. Sedan juni 2011 finns en ideell patientförening för melanompatienter och anhöriga. Tillsammans vill vi arbeta för att påverka landstingspolitiker, politiker, läkare och forskare att på olika sätt förbättra sitt agerande när det gäller kontakten med melanompatienter och deras anhöriga.

EUROMELANOMA WEEK 9-13 MAJ

Behöver du som patient eller anhörig prata med någon?

Cancerfondens informations- och stödlinje är bemannad av legitimerad vårdpersonal helgfri måndag–fredag klockan 9-16. Telefon:  020-59 59 59, Mejl: infostodlinjen@cancerfonden.se

Cancerrådgivningen, som drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, har också telefon- och mejlrådgivning, samt ett informationscenter i Radiumhemmets entréhall, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Telefon: 08-123 138 00, måndag-fredag, kl. 8.30-12 och 13-16. Mejl: cancerradgivningen@sll.se

Se också informationen under fliken ”Är du drabbad?”

Så här kan du stödja vårt arbete:
Bli medlem!  Årsavgiften är 100 kr. Medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbete eller vara med och påverka på annat sätt är varmt välkomna att höra av sig.
Köp vår fina PIN. Beställ  5 stycken för totalt 75 kr inlusive frakt.
Sätt in ett frivilligt bidrag

 

info@melanomforeningen.se

 

 

 

För dig som drabbats av malignt melanom