Vi letar ny RCC representant för region Gotland/Stockholm

 

Vill du engagera dig mer i Melanomföreningen och hjälpa patienter, närstående och även politiken på traven?

Nu söker vi efter någon som bor på Gotland eller i Stockholm och vill vara bryggan mellan föreningen och Regionalt Cancercentrum.

Att träffa och prata med andra medpatienter är många gånger mycket givande för en själv som patient.


Att vara representant för RCC Gotland/Stockholm kan till exempel innebära att:

 

Allt det här går med fördel att göra tillsammans med en person till – det är roligare om man är två!

 

Hör av dig till oss på info@melanomforeningen.se om du är nyfiken på att veta mer.