Välkommen till Melanomföreningens årsmöte 10 maj i Stockholm!

Årsmötet äger rum den 10 maj 2017 kl. 17.00 på Cancercentrum Karolinska (CCK), 5 tr, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

 17.00  Smörgås och mingel

17.20  Ordföranden Magnus Norin berättar om året som gått och vad som är på gång

17.40  Resestipendiat Hildur Helgadottir berättar om sin vistelse vid National Cancer Institute i USA.

18.00  Resestipendiat Irina Baranovskaya berättar om sin vistelse vid universitetet i Neapel, Italien.

18.20  Hanna Eriksson berättar om införandet av ett standardiserat vårdförlopp för melanom och om det senaste inom behandling och läkemedel

19.00  Årsmöte enligt stadgarna

19.30  Mötet avslutas

För mer information se: Melanomföreningen kallelse till årsmöte 2017

Anmäl om du kommer till årsmötet senast den 5 maj till info@melanomforeningen.se.