Vad säger forskningen om komplementära preparat?

Det finns en hel uppsjö av åsikter kring  kost och komplementära preparat som cancerpatienter förr eller senare möts av. Här är det viktigt att tänka på att åsikter är just åsikter – inget mer. Mer intressant är det att veta vad forskningen säger – vad man vetenskapligt lyckas bevisa – eller motbevisa. På ett mycket välrenomerat sjukhus i USA har man samlat en sida med just detta. En sida med olika preparat  och information om vilket eventuellt stöd eller motbevis som finns för varje  sort.

Här är länken!