Utskick från Melanomföreningen till kliniker

Melanomföreningen har tryckt upp en ny informationsbroschyr och inför Euromelanoma week skickat ut till över 200 hudkliniker och onkologmottagningar i Sverige. Vill du ha vår broschyr? Hör av dig till info@melanomforeningen.se så skickar vi.

Läs vår nya broschyr:  Melanomblad ny ver 3