Upprop för åldersgräns för solarier

Tillsammans med Cancerfonden och läkare är Melanomföreningen med i ett upprop till ledamöterna i Sveriges Riksdag att rösta igenom ett lagförslag på 18-årsgräns för solarier. UV-strålning anses extra skadlig under barn- och ungdomsåren och flera nordiska länder har redan infört åldersgräns. Förslaget innebär att det skulle bli olagligt att låta personer under 18 år att sola på ett yrkesmässigt drivet solarium (gäller inte för medicinska solarier). Vi är övertygade om att detta på sikt skulle minska antalet hudcancerfall i Sverige. 

För mer information, se:

https://www.cancerfonden.se/nyheter/historisk-chans-att-minska-antalet-hudcancerfall-i-sverige