Undersökning om vård av patienter med melanom

Undersökning om vård av melanompatienter!

QQFS är ett oberoende marknadsundersökningsföretag i Göteborg som specialiserar sig på marknadsundersökningar inom medicin och hälsovård. QQFS arbetar i enlighet med ESOMARs riktlinjer för marknadsundersökningar, vilket försäkrar deras respondenters fullständiga anonymitet.   De genomför för närvarande en undersökning om vård av patienter med melanom. De söker därför anhörigvårdare (så kallade caregivers) som tar hand eller har tagit hand om en melanompatient de senaste 3 åren och som är intresserad av att delta i en personlig intervju.  Intervjun förväntas ta ca 60 minuter och för deltagandet utgår en ersättning.
Om ni har möjlighet att hjälpa dem eller har  några frågor, är ni välkommen att kontakta Petra Ekstedt, Project Assistant på 031–355 9009 eller på petra@qqfs.com.