TLV säger NEJ till Braf-hämmaren Zelboraf

Ett nytt och revolutionerande  läkemedel för dem som är drabbade av spridd melanomsjukdom med BRAF-mutation kommer inte att subventioneras. Detta meddelade TLV (Tandvårds och läkemedelsverket) den 26 oktober. Man anser att läkemedelsbolaget satt ett för högt pris för BRAF-hämmaren Zelboraf.

Följden av detta är att endast ett fåtal patienter kommer att kunna nyttja Zelboraf – d.v.s. de som har råd att betala ur egen ficka. Men för de allra flesta svårt sjuka handlar det då om valet mellan liv eller familjens ekonomi.  Att utsätta svårt cancersjuka patienter och deras anhöriga för valet mellan familjeekonomin och livsavgörande behandling är cyniskt och inte värdigt i ett land där skatten är hög och ekonomin god.

Det är heller inte klokt att priset för läkemedel ska sättas betydligt högre i ett litet land som Sverige när priset för samma läkemedel i USA är 30-40% lägre.

Under tiden som läkemedelindustrin och vårdapparaten käbblar om pengar lider patienterna och deras anhöriga. Detta är så sorgligt att det finns inga gränser.

http://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/lakemedelsforetag-begar-for-hogt-pris-for-cancerlakemedlet-zelboraf/