Tillgång till nya mediciner för melanompatienter i Sverige – en självklarhet, eller inte?

Läs Aftonbladets artikel här: Medicin för dyr – färre överlever