Till dig som har eller har haft cancer! Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i en webbaserad och anonym undersökning.

Syftet med undersökningen är bl a att kartlägga sociala och ekonomiska konsekvenser som en cancersjukdom innebär. Denna undersökning vänder sig till alla som har eller har haft cancer (oavsett cancerform). Enkäten finns här:  www.natverketmotcancer.se – tack för att du tar dig tid att besvara frågorna.

Enkäten utförs av Nätverket mot cancer, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation/BRO (http://www.bro.org.se/) med ekonomiskt stöd från  läkemedelsföretaget Roche.