Tack Cancerfonden!

Vi vill rikta ett stort Tack till Cancerfonden för ett nytt bidrag till Melanomföreningen för 2014. Detta gör att vi har medel att fortsätta verka för patienter och anhöriga som drabbas av malignt melanom i enlighet med våra stadgar.

styrelsen