Svenskt pris till forskning bakom nya cancerläkemedel

Sjöbergpriset är ett nytt årligt internationellt pris inom cancerforskningen. Sjöbergstiftelsen bygger på en donation på två miljarder kronor från affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv nyligen gick bort i lungcancer.

Det första priset på 10 miljoner kronor tilldelas de amerikanska forskarna Tony Hunter och James Allison för deras upptäckter kring immunterapi och målriktade läkemedel vid cancer. Forskning som ha varit med och lagt grunden för de nya läkemedlen mot melanom. Den 30 mars hålls de officiella prisföreläsningarna av pristagarna i Aula Medica på Karolinska Institutet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

För mer information, se:

http://www.kva.se/sjobergpriset

https://www.cancerfonden.se/nyheter/forsta-sjobergpriset-till-framgangsrik-grundforskning