Svenska folkets solvanor 2018-2022

KoHF har just gått ut med ett pressmeddelande om solvanor:

Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) har under fem års tid bett YouGov Sveriges Internetpanel att ställa frågor till drygt 1000 slumpmässigt utvalda svenska medborgare per enkättillfälle om deras solvanor och om användning av solskyddsmedel.

Här kan du läsa mer om vad enkätsvaren säger: https://www.kohf.se/nyheter2/2023/3/8/svenska-folkets-solvanor-2018-2022