Studier visar att immunterapi mot spridd melanomsjukdom är mycket lovande!

Varje år presenteras resultat av betydelsefull cancerforskningen på en kongress i USA som heter ASCO. Inom melanomområdet var det framför allt resultaten av immunterapi som väckte mest hopp.

Läs om detta här!