Studie om långtidsöverlevnad för patienter med avancerat malignt melanom.

En femårsanalys presenterades på ASCO kongressen, American Society of Clinical Oncology i Chicago, vilket är den längsta uppföljningen hittills av kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy hos tidigare behandlade eller obehandlade patienter med avancerat malignt melanom.

Man presenterade uppdaterade resultat från studier där Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) har utvärderats som kombinationsbehandling eller monoterapi hos patienter med avancerat (ickeresektabelt eller metastaserande) melanom.

Man har sett över både överlevnad, livskvalitet och symtombörda.

Läs mer om analysen i dess helhet – här –