Stark kritik riktas till Unilab på grund av kraftiga förseningar av provresultat

Enligt de nationella riktlinjerna ska besked om ett hud- eller vävnadsprov är malignt melanom, alltså hudcancer, ges inom 10-14 dagar. Men i nuläget kan det ta upp till flera månader att få svar.

Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning riktar nu stark kritik mot Unilabs som ansvarar för undersökningarna och provsvaren.

– Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser mycket allvarligt på situationen. Jag förstår att vissa patienter har behövt vänta orimligt länge på sina provsvar. Det är helt ohållbart, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande på Region Stockholms hemsida.

Vårdgivare i olika delar av hälso- och sjukvårdsförvaltningen började redan i juni påpeka att väntetiderna ökade.
Enligt Dagens Nyheter, som var först med att rapportera, har patienter fått vänta i månader på provsvar och röntgen när det gäller allvarliga sjukdomar som exempelvis malignt melanom.

Unilab själva menar att de brådskande svaren har levererats i tid men att det är standardproverna som har blivit försenade. Björn Eriksson på Unilab säger dock att de kan konstatera att deras interna process borde ha fungerat bättre, speciellt när de får signaler om såna här allvarliga brister.
De har nu efter kritiken anställt ytterligare personal för att ha kapacitet att bedöma alla prover inom den utsatta tiden.

Med personalförstärkning ska Unilabs ta sig an de återstående 6 000 proven och beräknas bli färdiga med analyserna inom fyra veckor.

Läs mer:

Patienter får vänta orimligt länge på svar om cancerprover

Flera månaders väntan på cancerbesked