Solarium inte längre berättigat till statligt friskvårdsbidrag

Nio av tio fall av hudmelanom orsakas av UV-ljus och solning utgör den största risken att drabbas. Att sola i solarium är till och med ännu farligare än att sola utomhus och ökar risken för melanom ytterligare. Trots det har det varit möjligt att använda det statliga friskvårdsbidraget till solariesolning. En helt absurd regel anser Melanomföreningen när fler än 5200 nya melanomfall upptäcks varje år, med stort lidande för de drabbade och ofantliga kostnader för samhället som följd.


Melanomföreningen har därför tillsammans med Strålsäkerhetsmyndingheten arbetat för att stoppa rätten till statligt bidrag. I januari tillskrev Melanomföreningen Sveriges Riksdag för att uppmärksamma ledamöterna om förhållandet. Vi lyckades även intressera TV4 som gjorde ett reportage med vår styrelseledamot Anders A Ekblom. Inslaget sändes flera gånger och fick stort genomslag. Se TV4-intervjun här. Vi fick även tillfälle att ta upp ämnet i en krönika i Din Hud som som distribuerades med Svenska Dagbladet.


Nu har Skatteverket prövat frågan och gjort bedömningen att solariesolning inte längre ska klassas som friskvård och därmed inte omfattas av skattebefrielse.


Vi i Melanomföreningen är idag stolta och glada över att våra ansträngningar har gett så fint resultat!


Nästa steg är att kämpa för ett totalförbud mot kosmetiska solarier. Det är ett beslut som tas på EU-nivå, så vi – och ni – får uppvakta våra EU-politiker!

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/444703.html?date=2024-05-13