Socialstyrelsen ger hård kritik för feldiagnosticerade melanom

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/hard-kritik-for-cancermissar