SKL rekommenderar landstingen att använda PD-1 hämmare!

NT-gruppen på Sveriges Kommuner och Landsting ger glädjande besked nu på morgonen att de rekommenderar alla landsting att använda PD-1 hämmare i väntan på att den nationella processen för kostnadsbedömning och prisförhandling hinner bli klara.
Detta är vi mycket glada för! Detta innebär att svårt melanomsjuka patienter får tillgång till potenta mediciner och att detta är jämställt över hela landet.

Se uttalandet nedan:
http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Nivolumab-(Opdivo)-och-pembrolizumab-(Keytruda)-150904.pdf