Sjöbergpriset på 1 miljon dollar går till…

En av pionjärerna bakom forskning som kan leda till utveckling av skräddarsydda vaccin för cancerbehandling är Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Hon tilldelas årets 2024 Sjöbergpriset från Kungliga Vetenskapsakademien på en miljon US dollar ”för upptäckter rörande tumörneoantigen och kroppens immunsvar mot tumörceller som grund för utveckling av cancervaccin”.

Catherine Wu, MD. Foto: Sam Ogden.

Årets Sjöbergpris belönar upptäckter kring hur kroppens immunsystem kan aktiveras och förmås att bekämpa cancer. De här upptäckterna gör det möjligt att ta fram vaccin som skräddarsys för att behandla varje patients unika tumör.

I en inte alltför avlägsen framtid kan vaccin av den här typen komma att erbjudas en stor grupp patienter med cancerformer som i dag kan vara svåra eller omöjliga att bota.

”Catherine Wu har varit oerhört viktig för att föra forskningen framåt inom fältet. Hon har spelat en avgörande roll för att man i dag på flera olika håll kan genomföra kliniska studier av cancervaccin mot melanom (hudcancer), bukspottkörtelcancer och lungcancer,” säger Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet och sekreterare för priskommittén.

Kungliga Vetenskapsakademien skapade en video kring Catherine Wu’s forskning där Melanomföreningens vice ordförande Camilla Lindfors blev tillfrågad att ge patientperspektivet gällande vikten av cancerforskning.