Melanomföreningens årsmöte

Melanomföreningen hade årsmöte i Stockholm, 10 maj 2016. Melanomföreningens resestipendiat 2015, Karolin Isaksson, specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, berättade om sin vistelse vid Melanoma Institute Australia i Sydney, Australien.

Hanna Eriksson berättade om det senaste inom medicinsk behandling vid melanom.

Hanna Eriksson berättade om det senaste inom medicinsk behandling vid melanom.

Hanna Eriksson, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, berättade om medicinsk behandling vid melanom och utvecklingen av nya läkemedel. Hon berättade också om pågående kliniska studier, bl.a. en i Stockholm där patienter som utvecklat resistens mot behandling med BRAF-inhibitorer (med eller utan MEK-inhibitor) får kombinationsbehandling med inhibitorer mot BRAF och ett annat signalprotein som heter EGFR.

Till ny styrelse valdes:

Ordförande för 1 år: Magnus Norin

Ledamöter redan valda förra årsmötet: Mattias Gustavsson, Carolina Hertzman Johansson

Övriga ledamöter/suppleanter 2 år: Herman Essén, Jeanette Kanka, Yvonne Brandberg, Elisabet Viklund, Louise Vedin

Valberedning: Marie Andersson