Satsningen på standardiserade vårdförlopp igång

Den fyraåriga nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården har börjat. Satsningen, som bygger på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen, finansieras med 500 miljoner kronor om året från staten. Malignt melanom är inte bland de fem cancerdiagnoser där standardiserade vårdförlopp införs i ett första steg, men är en av de diagnoser där förberedelser har påbörjats. Mer information finns i broschyren ”Varje dag räknas!” som kan fås via följande länk:

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/varje-dag-raknas-nationell-satsning-for-kortare-vantetider-i-cancervarden.html

I länken nedan finns information om de olika landstingens handlingsplaner för standardiserade vårdförlopp:

http://cancercentrum.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Alla-landstings-handlingsplaner-for-standardiserade-vardforlopp/