Samtal om Cancer

Samtal om cancer är en sajt där du kan lyssna och se på korta filmer i vilka drabbade berättar om sina erfarenheter av bröst-, prostata- och hudcancer. Sajten är producerad av filmaren Peter Kruse, Augustifilm, och Melanomföreningen medverkar i några av filmerna.