Rehabkoordinator för Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har tillsatt en rehabkoordinator för Verksamhet Onkologi. Syftet är att patienterna ska få tillgång till snabb och relevant bedömning och aktiva insatser som gör rehabiliteringen så bra som möjligt. Vid behov kan patienter få hjälp i samarbete med Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, företagshälsovård och socialtjänst. Det kan till exempel gälla arbetstider, hur man kan göra när man börjar arbeta igen efter en behandlingsperiod, kontakter och samordning med andra parter m.m.

Sedan i höstas pågår också ett projekt mellan Cancerklinikerna i Västra Götaland och Försäkringskassan tillsammans med RCC-Väst vars syfte är att göra det enklare att kombinera medicinsk behandling med arbete.
Kontaktinformation:
Pamela Delefors, Rehabkoordinator

tel. 031-342 8696, e-post: pamela.delefors@vgregion.se