Regiondag malignt melanom

Den 15 januari 2019 deltog Melanomföreningens ordförande Magnus Norin i Regiondag malignt melanom. RCC Väst bjöd in till dagen, som primärt vänder sig till personal som arbetar inom vården av patienter med melanom. Detta är hans noteringar.

Följande programpunkter avhandlades:

När det gäller adjuvant behandling för stadie III är inriktningen inom Västra Götalandsregionen att ge förebyggande behandling där risken är störst, eftersom behandlingen kan medföra biverkningar.  Stadie IIIA lär därför inte få förebyggande behandling. Nationell rekommendation finns för immunterapimedicinen Nivolumab, men ännu inte för Pembrolizumab och den målsökande terapin med BRAF/MEK hämmare.

Den förebyggande behandlingen kommer att medföra förbättrad överlevnad för patienter och ökade kostnader för landstingen. Trots positiva nationella rekommendationer ser Melanomföreningen en risk att alla landsting inte inför förebyggande behandling i den omfattning som rekommenderas. Man lär dessutom göra olika i olika landsting, vilket är ett stort problem inom  svensk cancervård.