Region Blekinge börjar med Teledermatoskopi

Region Blekinge är nu en i raden av regioner som inför teledermatoskopi.

”…  innebär att patienten får sin hudförändring undersökt på vårdcentralen där en läkare även fotograferar den med en makroskopisk bild samt en dermatoskopisk bild. Det kan förklaras som att hudförändringen blir fotograferad på djupet. Med hjälp av dermatoskopet genomlyser man huden och får en tydligare bild av djupet. Färger, former och blodkärl syns på ett helt annat sätt.”

Viktigt för tidig upptäckt!

Läs nyheten på:  https://regionblekinge.se/5.36ba9076179f5e0661f22f0e.html