Rapport om jämlik vård

Kommissionen för jämlik vård har kommit med en rapport med titeln ”Ojämlik vård – ett hot mot vår sjukvård” som belyser skillnader inom svensk hälso- och sjukvård och ger förslag på åtgärder. Här är rapporten:

kommissionen-for-jamlik-vard