Plåster ska kunna upptäcka hudcancer

Forskare vid Malmö Universitet är i full färd med att försöka utveckla ett plåster som ska kunna användas istället för ett vävnadsprov för att snabbt upptäcka hudcancer.

– Plåstret skulle kunna klistras på människors hud, när de till exempel går till ett apotek. Sedan lämnas plåstret tillbaka till apoteket efter en halvtimme för att analyseras, säger Tautgirdas Ruzgas, professor i biomedicinsk teknologi.

På det här sättet avlastar man sjukhus och laboratorier från biopsier, vilket även resulterar i snabbare svar för de som undrar.

Just nu arbetar forskargruppen med att identifiera små molekyler i huden som signalerar att cancerceller och kroppens immunförsvar är i krig, vilket även är ett tydligt tecken på cancer. Frågan är sen hur molekylerna ska kunna fångas på ett plåster.

– Just nu jobbar vi med att förstå hur de små molekylerna tränger ur vävnad in på hudytan. Om vi lägger på ett plåster i en halvtimme, hur många molekyler kommer in i plåstret? säger han.

Forskningsprojektet sträcker sig över fyra år med finansiering från KK-stiftelsen. Man har i dagsläget kommit halvvägs och vid projektets slut hoppas forskarna att det ska finnas en prototyp och att kliniska studier ska kunna inledas.

Så har vi tur finns där inom två år ett plåster som kan börja testas på människor.

Lyssna och läs mer på Sveriges Radio P4