Påverka vårdprocessen för malignt melanom

Vårdprocessen för malignt melanom

Vill du vara med och påverka vårdprocessen för Melanom?

Inom regionerna/landstingen finns en patientorienterad process där man arbetar med att effektivisera och samordna vården för bl.a. malignt melanom. Utgångspunkten är det standardiserade vårdförloppet/SVF och det Nationella vårdprogrammet som anger hur vårdkedjan ska bedrivas.

I regel träffas man ett par gånger per år, men ofta kan man delta på distans och lämna synpunkter skriftligen. Vi i Melanomföreningens styrelse deltar där vi kan, men det behövs fler patienter som kan vara med och påverka vården. Du kommer träffa mycket människor inom vårdprofessionen inom alla discipliner (närsjukvård, hud, onkologi, kirurgi, patologi m m) och du kan vara med och påverka och därmed hjälpa andra i vår situation. Det gäller hela landet (Stockholm/Gotland, Västra Götaland/Halland, Gävleborg, Norrland, Skåne, Kronoberg).

Är du intresserad så hör av dig till info@melanomforeningen.se