På svd brännpunkt: Patienter med malignt melanom har utsatts för oviss väntan på läkemedel

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patienter-utsatts-for-oviss-vantan_3512760.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20140430