Oro för cancervården efter neddragningar på Karolinska

Läkare och cancerorganisationer har uttryckt oro för negativa effekter på cancervården efter sparkrav på Onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Fjorton blivande specialister i onkologi har skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet, och varnar för konsekvenser för både patientsäkerhet och vårdkvalitet: ”Vi vill informera om att vi framöver inte kommer kunna erbjuda den vård och service som våra cancerpatienter är vana vid och har rätt att förvänta sig.” Cancerfonden säger att de är djupt oroade, och att situationen såsom den beskrivs i artikeln är oacceptabel. Patient & Närståenderådet, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, har ställt frågor till sjukhuset angående hur vården kommer att påverkas. Karolinska Universitetssjukhuset har svarat att de planerade besparingarna inte beräknas påverka tillgängligheten eller väntetiderna, och att läkemedelsbudgeten är oförändrad. Sjukhuset menar också att, trots att omfördelning av personal har väckt oro bland personalen, så innebär den på lång sikt en större kontinuitet med fast personal. Vården blir oförändrad med bredare kompetens för fler inom organisationen.

Länkar:

Inlägg av blivande specialister i onkologi i Svenska Dagbladet

Cancerfondens blogg