Opublicerade studier

På DN DEBATT uppmärksammas idag det enorma slöseri med forskningsresurser som pågår i Norden då totalt mer än en femtedel av alla kliniska prövningar som drivs av universitet i Norden under 2016-2019 ännu inte har publicerats, utan istället slutat som ett kostsamt forskningsavfall. Medicinsk kunskap slösas bort. Det är även ett hån mot alla patienter som ställt upp i kliniska studier för att bidra till den medicinska utvecklingen.

Melanomföreningens ordförande Fredrik Östman skriver så här i rapporten:

Denna viktiga och avslöjande studie rapporterar om ett stort och försummat problem inom klinisk forskning. Underlåtenhet att rapportera resultat leder till förlust av viktig medicinsk kunskap. Dessutom är det ett slöseri med offentliga och institutionella forskningsmedel. Ännu värre: det är ett svek mot patienter som har gjort stora ansträngningar för att delta i prövningar under intrycket att de bidrar till medicinsk vetenskap.

Rapporten bygger på en stor akademisk studie ledd av docent Gustav Nilsonne vid Karolinska Institutet. Studien omfattade 2 113 kliniska prövningar som drivs av 54 institutioner i de fem nordiska länderna.

Rapporten publiceras gemensamt av sju organisationer: AllTrials-kampanjen, Cochrane Danmark, Cochrane Norge, Cochrane Sverige, Damstiftelsen, Melanomföreningen och TranspariMED.


Läs mer här:
”Patienters medverkan slösas bort i forskningsstudier” – DN.se [kan vara låst]
Nordic countries: 475 clinical trials involving 83,903 patients are missing results (transparimed.org)
Preprint: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.02.04.24301363v1