Omvårdnadsmöte Maligna Hudtumörer i Göteborg

Kontaktsjuksköterskor inom Västra Götalandsregionen hade omvårdnadsmöte med tema Maligna Hudtumörer i Göteborg den 17 september 2015. Kontaktsjuksköterskor från Borås, Uddevalla, Skövde och Göteborg inom Hud och Kirurgi medverkade.

Under mötet diskuterades bl.a. Standardiserat vårdförlopp Malignt Melanom och koordination, patientutbildning, patientbroschyrer mm. Magnus Norin, från Melanomföreningen Väst, var där och berättade om föreningen och diskuterade möjligheterna för vår gemensamma strävan att nå ut till patienter.

Kontaktsköterskor och utvecklingsledare för RCC VästKontaktsjuksköterskor och utvecklingsledare RCC Väst.

 

 

 

Även utvecklingsledare vid RCC Väst deltog. Anna-Karin Dahl anordnade mötet och Shirin Bartholdsson berättade om projektet ”Sunda Solvanor” som riktade sig till småbarnsföräldrar. Bakgrunden till satsningen är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom i Sverige. En av riskfaktorerna är att bränna sig i solen som barn.

Projektet genomfördes under maj 2015 på BVC-mottagningar i stora delar av södra Sverige. En viktig del var den kylskåpsmagnet varje familj fick med sig hem, som främst innehöll bilder. Huvudbudskapen var: Skydda ditt barn med skugga, kläder och kräm. Och undvik solen mellan klockan elva och tre.

Magnus Norin noterade att kontaktsjuksköterskorna innebär en stor trygghet för patienterna genom sin tillgänglighet och kunskap. Projektet Sunda Solvanor hade stor räckvidd med ett budskap som ökat medvetenheten hos småbarnsföräldrar. Detta är två ytterst konkreta och bra saker som genomförts inom vården i närtid.

Länk till information om projektet Sunda Solvanor:

http://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/sunda-solvanor/