Om PD1-hämmare i Cancerfondens tidning

I senaste numret av Cancerfondens tidning Rädda Livet finns en artikel som handlar om immunterapi, inklusive PD1-hämmare. Therese Westerlund från Melanomföreningen berättar om sina erfarenheter av denna typ av behandling.

Länk till tidningen:

https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1442911123/documents/x2jcoz6veruizuqknel8.pdf