Om PD1-hämmare i media

PD1-hämmare, som godkändes för behandling av avancerat melanom förra året, verkar genom att stimulera immunsystemet. Tumörer kan skydda sig mot immunförsvarets vita blodkroppar genom att med hjälp av proteiner på cellernas yta få dem att begå självmord. En sådan ”självmordssignal” heter PD1. Genom att blockera den med läkemedel kan de vita blodkropparna aktiveras och patientens egna immunförsvar bättre angripa tumören.

Många, men inte alla, patienter med spritt melanom svarar åtminstone delvis på PD1-hämmare och preparaten verkar inte ge upphov till så svåra biverkningarna. Nu pågår intensiv forskning för att kunna förstå och förutsäga vilka patienter som svarar på behandlingen, och det finns också lovande studier på kombinationsbehandlingar med andra läkemedel.

Att USAs före detta president Jimmy Carter blivit bättre av medicinen, och att den nyligen godkändes även för lungcancer, har ökat intresset ytterligare. Se nedan för länkar till inslag och artiklar i media de senaste månaderna:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6333340

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6325716

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-medicin-fick-cancer-att-forsvinna

http://www.svd.se/lovande-medel-nu-aven-mot-lungcancer