Malignt melanom

Läkemedel finns, men inte alltid för patienten

De senaste åren har en rad nya läkemedel tagits fram som kliniskt har en betydligt bättre effekt på spridd melanomsjukdom än traditionell cytostatica. Det är också många läkemedel på gång som nu testas i kliniska studier för att säkerställa att de har god effekt. Detta är glädjande för dem som drabbas av spridd melanomsjukdom där den statistiska överlevnaden har varit 6-9 månader efter diagnos.

Tyvärr har det gått trögt att introducera nya cancerläkemedel i Sverige och inte bara läkemedel mot malignt melanom. Om detta har myndigheten för vårdanalys skrivit en rapport som heter ”Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel?”.

Rapporten kritiserar hur processen med att introducera läkemedel hanterats under arbetets gång. Den har bland annat dragit ut på tiden, varit höljd i dunkel och beslut har fattats utan att man kunnat redovisa motiv.

Fallet Ipilimumab — hårresande matematik

Om läkemedlet Ipilimumab varit tillgängligt för svenska patienter redan i september 2011 och getts till de patienter som skulle kunna ha nytta av det dvs ca 80 % och givits under dessa premisser till och med oktober 2013 så skulle ca 100 fler patienter vara långtidsöverlevare. (Källa: Nils Wilking, klinikchef Skåne)

Melanomföreningen anser att processen med införande av nya läkemedel fortfarande tar alltför lång tid, senaste exemplet är godkännandet av kombinationsbehandling med Braf- och Mek-hämmare, och arbetar aktivt för att påverka ansvariga myndigheter.