Malignt melanom

SCANDIUM-studien för ögonmelanom

Malignt melanom som bildas i ögat sprider sig ofta till levern, och patienter med detta tillstånd har då en dyster prognos med en förväntad överlevnad på 6-12 månader. Någon etablerad behandling som förlänger livet finns ej.

I Sverige har en studie med så kallad leverperfusion genomförts, ingreppet genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Denna behandling innebär en stor kirurgisk operation där levern isoleras från systemcirkulationen och ansluts till en hjärt-lungmaskin. Levern värms sedan till 40 grader varefter cellgiftet melphalan ges till levern. Efter en timmes cirkulation av levern med cellgift, sköljs levern ut och blodcirkulationen återställs. Denna metod möjliggör administrering av mycket höga doser av cellgift till levern utan att erhålla några systemiska biverkningar.

Den första leverperfusionen genomfördes på Sahlgrenska 1985 och utveckling av tekniken har skett löpande med kontinuerligt förbättrade resultat. Den metodik som nu används påbörjades 2005 och i en nyligen avslutad studie har en jämförelse avseende överlevnad gjorts med hjälp av det nationella patientregistret. När 30 patienter som genomgått behandling jämförs med de 30 längsta överlevarna i Sverige under samma tidsperiod kan en överlevnadsvinst på 14 månader observeras.

Att jämföra behandlingar på detta sätt är dock alltid svårt och för att bevisa att behandlingen medför en förlängd överlevnad har nu en ny svensk studie startat där patienter kommer att lottas till att antingen erhålla behandling med leverperfusion eller att få standardbehandling med cellgifter. Studien heter SCANDIUM och startade i juli 2013. Patienter från hela Sverige kan inkluderas i studien, och representanter från alla Universitetssjukhus i de olika regionerna deltar.

Målsättningen är att inkludera 78 patienter under en 5 års period med frågeställningen om leverperfusion kan förlänga överlevnaden hos denna patientgrupp jämfört med annan medicinsk behandling.

Vid eventuella frågor kan man kontakta studieansvariga Roger Olofsson på kirurgen SU/Sahlgrenska (roger.olofsson@surgery.gu.se) eller Per Lindnér på Transplantationscentrum SU/Sahlgrenska.