Malignt melanom

Covid-19

OBS denna sida är inte uppdaterad 
Covid–19 betyder på engelska coronavirus disease och 2019. Det är en luftvägssjukdom som orsakas av ett nytt coronavirus som heter SARS–CoV–2. Förkortningen står för svår akut respiratorisk sjukdom. De som blir infekterade av covid–19 kan få feber, torrhosta, huvudvärk, täppt näsa, snuva, halsont och diarré. Man kan också få lunginflammation, hosta med slem, bli andfådd och få svårt att andas.

Smittan sker genom droppsmitta. Det betyder att viruset kan spridas från en smittad person till en annan via små droppar kroppsvätska som kommer ut när den smittade personen till exempel pratar, hostar eller nyser. Om en annan person får viruset i sina slemhinnor, i näsa, ögon eller mun, blir personen infekterad av viruset.

Hur gör man för att undvika smittan?

För att undvika att bli smittad eller smitta andra ska du:

Läs med om Covid–19 på 1177.

Hur påverkas min behandling?

Många undrar hur deras cancerbehandlingar påverkas av Covid–19. Lite kortfattat är det så att pandemin Covid–19 inte påverkar behandlingen med checkpointhämmare eller BRAF/MEK-hämmare. Däremot kan cytostatikabehandling, som hämmar immunförsvaret, öka risken för infektion. Ta kontakt med din kontaktsjuksköterska om vad som gäller för just dig.

VIKTIGT! Om du insjuknar i Covid-19 ska du genast meddela behandlande läkare.