Nytt digitalt verktyg för att upptäcka hudcancer

Med hjälp av mobiltelefon och tillhörande mobilapplikation kan läkare på vårdcentraler i Region Skåne kunna komma att dokumentera och fotografera hudförändringar som direkt skickas till hudspecialister för expertbedömning och rekommendation på åtgärd.

Region Skåne har slutit ett fyraårigt avtal med svenska företaget Gnosco avseende teledermatoskopi. Med hjälp av det digitala beslutsstödet Dermicus, kan potentiellt farliga hudförändringar som till exempel malignt melanom, diagnostiseras med korta ledtider.

– Det här är ett bra exempel på hur vi med hjälp av ny digital teknik kan göra det enklare för skåningen och underlätta för personalen, säger Birte Sandberg (C), primärvårdsnämndens ordförande.

Dermicus plattform består av en smartphoneapplikation, dermatoskop och webbapplikation. Patientinformation och bilder samlas in i primärvården och bedöms sedan av en eller flera hudspecialister i regionen per distans. De återkopplar med en beskrivning, diagnos samt rekommendation om hur patienten bäst handläggs. Det är hudspecialister i Region Skåne som kommer att bedöma hudförändringarna.

– Ramavtalet med Region Skåne är det första avtal vi slutit med en hel region/landsting i Sverige. Vi har i flera år samarbetat med enskilda vårdcentraler, hela tiden med målsättningen att nå bredare implementering av Dermicus. Vi är givetvis mycket glada över att vi kunnat möta Region Skånes krav och att de värderar en högkvalitativ plattform. I och med det så kommer Region Skåne också kunna spara kostnader och korta ledtider markant för hudpatienter, säger Daniel Eliasson, VD för Gnosco.

Systemet implementeras just nu tekniskt, sedan följer en pilotfas där Region Skåne utvärderar och bestämmer sig för om systemet ska rullas ut.


Om Gnosco

Dermicus är en svensk digital plattform som har utvecklats i nära samarbete med sjukvården och har använts inom vården i många år. Dermicus levereras av e-hälsoföretaget Gnosco AB, som erbjuder produkter och tjänster för förbättrade vårdprocesser, specialistdiagnostik, dokumentation och kontinuerlig kunskapsutveckling inom vård och omsorg. Plattformen används för hudcancerdiagnostik men även för bensår och trycksår. Utvecklingen av AI-baserade funktioner för att diagnostisera hudcancer så tidigt som möjligt är också pågående.

 

www.gnosco.se, www.dermicus.com